SmartBrush

Table of Contents

Regels voor de automatische omkadering van het CTVSmartBrush creëert het CTV automatisch op basis van de locatie van het GTV in overeenstemming met de volgende regels:

Nr.Locatie van het GTV

Anatomische gebieden in het CTV

 • Wervellichaam
 • Minstens één pedikel

 • Volledig wervellichaam

 • Pedikel(s)

 • Processus transversi/lamina(e)

 • Minstens één pedikel

 • Pedikel(s)

 • Processus transversi/lamina(e)

 • Processus spinosus

 • Hele processus spinosus

 • Bilaterale processus transversi/lamina

 • Wervellichaam

 • Bilaterale processus transversi/lamina

 • Volledig wervellichaam

 • Bilaterale pedikels

 • Processus transversi/lamina(e)

 • Hele processus spinosus

Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05