SmartBrush

Table of Contents

Erase in 2D DSA-beelden

U kunt delen van het gesegmenteerde object verwijderen met behulp van de Erase-functie in de 2D DSA-weergaven.

Stap

1.

Selecteer Erase of klik met de rechtermuisknop wanneer Brush is geselecteerd.

2.

Markeer het gebied dat uit de 2D DSA-weergave moet worden verwijderd.

Voxels onder het gemarkeerde gebied worden verwijderd uit de 3D-segmentatie.

Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05