SmartBrush

Table of Contents

Hoe kunt u een volumetrisch rapport creërenStap

1.

Selecteer Data.

Het menu Data wordt geopend.

2.

Selecteer het relevante object in het vervolgkeuzemenu Objects.

3.

Selecteer Report in het menu.

De software genereert een volumetrisch rapport.

Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05