SmartBrush

Table of Contents

Gebruik van het dialoogvenster voor het definiëren van het doelgebiedStap

1.

Schuif door de beelden met behulp van de schuifbalken om doelgebieden te vinden.

2.

Selecteer Brush.

3.

Markeer een doelgebied in een weergave door een kader te tekenen .

Het gebied is blauw gemarkeerd en vormt een straal in de andere weergave.

4.

Markeer het doelgebied in de andere weergave.

5.

Scrol door de beelden om het ROI te controleren.

6.

Selecteer OK.

Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05