SmartBrush

Table of Contents

Volumetrisch rapport

Info over volumetrische rapporten

Een volumetrisch rapport bevat informatie over het volume van een object, het gebied binnen één coupe op basis van de langste diameters (Macdonald-criteria) en de langste diameter zelf (evaluatiecriteria voor respons in vaste tumoren (RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors)).

Omgaan met volumetrische informatie

Een volumetrisch rapport:

  • wordt gecreëerd voor een object als u Reportselecteert;

  • blijft geldig zolang het betreffende object niet wordt gewijzigd;

  • wordt automatisch bij de patiëntgegevens opgeslagen zolang het betreffende object niet wordt gewijzigd;
  • berekent het objectvolume tot op twee decimalen nauwkeurig als dit kleiner is dan 10 cm3. Grotere objecten worden berekend tot op één decimaal nauwkeurig.

De vorm en positie van een object moeten worden gecontroleerd in SmartBrush voordat een rapport wordt aangemaakt. Het rapport zelf bevat alleen informatie over volumetrische metingen.

Waarden die worden berekend op basis van een omkaderd object, zijn afhankelijk van de resolutie van de betreffende beeldset inclusief het object. Houd hier rekening mee als u de berekende waarden gebruikt om beslissingen over de verdere behandeling te nemen.

Rapporten beoordelen en exporteren

Bestaande rapporten kunnen worden beoordeeld met Image Viewer. Bestaande rapporten kunnen worden opgeslagen/geëxporteerd met de Export-functie van Patient Data Manager.

Art-Nr.: 60917-66NL

Date of publication: 2018-08-16