SmartBrush

Table of Contents

Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brainlab.

Brainlab handelsmerken

  • Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
  • SmartBrush® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
  • iHelp® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Octrooi-informatie

Dit product kan onderworpen zijn aan een of meerdere octrooien of er kan een octrooiaanvraag voor zijn ingediend. Voor aanvullende informatie raadpleeg: www.brainlab.com/patent.

Geïntegreerde software van derden

SmartBrush is bedrijfseigen software. SmartBrush software is beschermd door auteursrecht. Samen met de software van SmartBrush kunnen ook andere softwareapplicaties op het werkstation van SmartBrush worden geïnstalleerd. Deze zijn ook gelicentieerd op grond van de GNU General Public License. De bedrijfseigen software en de vrije software worden gebruikt in overeenkomst met de “eenvoudige samenvoegings”-clausule die de GNU GPL voorschrijft. De volledige voorwaarden van de GNU General Public License staan hier: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op iTextSharp van Bruno Lowagie en Paulo Soares.

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het volgende werk. De volledige licentie en auteursrechtinformatie vindt u via onderstaande koppelingen:

CE-markering  • De CE-markering geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 93/42/EEG van de Europese Raad betreffende medische hulpmiddelen.
  • Volgens de regels die zijn vastgelegd in de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen is Brainlab Elements SmartBrush 2.6 een klasse IIb-product.

Verkoop in de VS

Dit product mag alleen worden aangeschaft door of in opdracht van een arts (wetgeving VS).

Art-Nr.: 60917-66NL

Date of publication: 2018-08-16