SmartBrush

Table of Contents

Objecten met ontkoppelde volumes

Controleer of elk gecreëerd object een aaneengesloten object is, anders wordt het beschouwd als een ontkoppeld volume.

Een object wordt gezien als een ontkoppeld volume als het totale objectvolume min het volume van het grootste component groter is dan 0,1 cm³.

Als u de software afsluit na het genereren of bewerken van objecten met ontkoppelde volumes, wordt er een dialoogvenster geopend.

Art-Nr.: 60917-66NL

Date of publication: 2018-08-16