SmartBrush

Table of Contents

Het systeem gebruiken

Beoogd gebruik

Het Element SmartBrush heeft een eenvoudige interface met functies en weergaven om anatomische structuren in beelddata van patiënten te omkaderen. De uitvoer wordt opgeslagen als een 3D DICOM segmentatie-object en kan worden gebruikt voor verdere verwerking.

Indicaties voor het gebruik

Elements SmartBrush kan worden gebruikt in alle klinische workflows waarbij het nodig is om anatomische structuren te omkaderen in beelddata van patiënten. Het apparaat zelf heeft geen specifieke klinische indicaties.

Beoogde patiëntenpopulatie

Er zijn geen demografische, regionale of culturele beperkingen voor patiënten.

Beoogd deel van het lichaam of soort weefsel waarvoor het wordt gebruikt of waarmee het een interactie heeft

Aangezien het instrument uitsluitend software betreft voor het verwerken en visualiseren van gegevens voor medische procedures, heeft het geen interactie met lichaamsdelen of weefsel.

Het omkaderen, beoordelen en verfijnen van anatomische structuren is niet beperkt tot een lichaamsdeel, d.w.z. dat beeldsets van elk lichaamsdeel kunnen worden geïmporteerd en op de voornoemde wijze kunnen worden gebruikt.

Voor een Spine SRS-behandeling is er een aanvullende functionaliteit ten behoeve van de behandelingsplanning-workflow.

Beoogd gebruikersprofiel

De applicatie is bestemd voor gebruik door medische professionals en hun assistenten die werken in het veld van neurochirurgie/-radiologie, rug en trauma, en radiotherapieplanning.

Beoogde gebruiksomgeving

Elements SmartBrush is bedoeld voor gebruik in:

  • een kantooromgeving in een ziekenhuis of een andere locatie met een computer;
  • ruimtes voor chirurgische interventies.

Er kan sprake zijn van een meer specifieke beoogde gebruiksomgeving, zoals een specifiek planningsstation of navigatieplatform, wanneer het instrument in combinatie met andere instrumenten wordt gebruikt. De beoogde gebruiksomgeving wordt dan vermeld in het technische bestand van het bijbehorende systeem.

Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing
Art-Nr.: 60917-66NL

Date of publication: 2018-08-16