SmartBrush

Table of Contents

Objecteigenschappen aanpassen

Stap

1.

Open het menu Objects door de pijl te selecteren.

2.

Selecteer het betreffende object uit de weergegeven Objects.

3.

Bewerk de eigenschappen als nodig.

De volgende eigenschappen kunnen worden bewerkt:

  • Name: Voer een naam voor het object in
  • Type: Kies een objecttype uit het vervolgkeuzemenu
  • Role: Kies een rolkenmerk uit het vervolgkeuzemenu
  • Comment: Voeg indien van toepassing opmerkingen toe

Art-Nr.: 60917-66NL

Date of publication: 2018-08-16