SmartBrush

Omkaderen

Algemene informatie

De belangrijkste hulpmiddelen voor het omkaderen van 3D-objecten zijn Brush en Smart Brush.

Brush biedt de optie om doelgebieden handmatig te omkaderen. Net als Smart Brush, bouwt de software elke gesegmenteerde beeldcoupe op tot een 3D-object. Met deze functie kunt u een nauwkeurige objectcorrectie of segmentatie op voxelbasis uitvoeren met meer beperkte interpolatie.

Brush wordt aanbevolen voor het corrigeren van structuren. U kunt de structuur op een coupe-voor-coupebasis corrigeren, wat helpt bij het interpolatieproces.

Smart Brush-hulpmiddelen selecterenSelecteer de Smart Brush-tekenhulpmiddelen door de schakelaar ① in of uit te schakelen.

Art-Nr.: 60917-26NL

Date of publication: 2017-03-23