SmartBrush

Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brainlab.

Brainlab handelsmerken

  • Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
  • SmartBrush® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Geïntegreerde software van derden

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op OpenJPEG. De volledige licentie en copyrightinformatie vindt u hier: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op libjpeg-turbo. De volledige licentie en copyrightinformatie vindt u hier: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op iTextSharp van Bruno Lowagie en Paulo Soares.

SmartBrush is bedrijfseigen software. De SmartBrush software is beschermd door auteursrecht. Samen met de software van SmartBrush kunnen ook andere softwareapplicaties op het werkstation van SmartBrush worden geïnstalleerd. Deze zijn ook gelicentieerd op grond van de GNU General Public License. De bedrijfseigen software en de vrije software worden gebruikt in overeenkomst met de “eenvoudige samenvoegings”-clausule die de GNU GPL voorschrijft. De volledige voorwaarden van de GNU General Public License staan hier: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.

Dit product bevat libtiff 4.0.4 beta, copyright © 1988-1997 Sam Leffler en copyright © 1991-1997 Silicon Graphics. Ga voor een uitgebreide beschrijving van auteursrechten en licenties naar: www.remotesensing.org/libtiff.

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op Xerces-C++, beschikbaar onder de Apache-softwarelicentie: https://xerces.apache.org/xerces-c/.

CE-label

  • De CE-markering geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 93/42/EEG van de Europese Raad betreffende medische hulpmiddelen.
  • Volgens de regels die zijn vastgelegd in de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen is SmartBrush 2.5 een klasse IIb product.

Afvalverwerkingsrichtlijnen

Verwerk elektrische en elektronische apparatuur volgens de wettelijke regelgeving. Voor informatie over de AEEA (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) richtlijn, ga naar:

http://www.brainlab.com/en/sustainability

Verkoop in de VS

De federale wetgeving van de VS beperkt de verkoop van dit hulpmiddel tot door of in opdracht van een arts.

Art-Nr.: 60917-26NL

Date of publication: 2017-03-23