SmartBrush

SmartBrush-workflow voor Spine SRS-procedures (nieuwe objecten)

Stap

1.

Selecteer een beeldset met patiëntdata.

2.

Selecteer het interessegebied.

3.

Creëer een bruto tumorvolume (GTV)-object door de structuur te omkaderen met behulp van:

Semi-automatische segmentatie via SmartBrush.

Handmatige segmentatie via Brush.

4.

Beoordeel het automatisch gegenereerde klinische doelvolume (CTV) en risico-orgaan (OAR).

5.

Het object voltooien.

Art-Nr.: 60917-26NL

Date of publication: 2017-03-23