SmartBrush

SmartBrush-workflow voor Spine SRS-procedures (bestaande objecten)

Stap

1.

Selecteer een beeldset met een bestaand bruto tumorvolume (GTV, Gross Tumor Volume), klinisch doelvolume (CTV, Clinical Target Volume) of risico-orgaan (OAR, Organ at Risk).

2.

Bewerk het bestaande GTV.

3.

Kies of u het CTV (of bijgesneden OAR) wilt koppelen aan of ontkoppelen van het GTV.4.

Het object voltooien.

Art-Nr.: 60917-26NL

Date of publication: 2017-03-23