SmartBrush

Objecten voltooien

Algemene informatie

Met het dataselectiemenu kunt u te allen tijde tijdens het vormingsproces objecten bewerken of aanpassen.

Toegang tot dataselectie

Toets

Functie

Selecteer Data in het hoofdscherm om toegang te krijgen tot beelden, objecten en om de eigenschappen ervan te bekijken/bewerken.

Informatie over dataselectie

Binnen dataselectie kunt u geselecteerde beelddata ② en objecten ① bekijken, maar ook aanvullende data of objecten toevoegen door op MORE te drukken. Deze worden allemaal weergegeven als miniatuurweergaven met de eigenschappen ervan:

Images

  • Beeldmodaliteit
  • Coupeafstand
  • Coupesets
Objects

  • Volume: Hiermee wordt het berekende objectvolume weergegeven
  • Basis: Beeldset waar het object wordt gedefinieerd
  • Name: Hier voert u een naam voor het object in
  • Type: Kies een objecttype in het vervolgkeuzemenu
  • Role: Kies een rolkenmerk in het vervolgkeuzemenu
  • Comment: Voeg indien van toepassing opmerkingen toe

Functies voor dataselectie

Toets

Functie

Een kleur toewijzen aan een object of de kleur aanpassen.

Een volumetrisch rapport creëren.

Een object uit de huidige selectie verwijderen.

Multi-modale objectcreatie inschakelen.

Een nieuw object creëren.

Art-Nr.: 60917-26NL

Date of publication: 2017-03-23