SmartBrush

Objecten omkaderen met behulp van Smart BrushStap

1.

Ga naar het interessegebied met behulp van de functies Zoom, Scroll en Pan.

2.

Selecteer Smart Brush.

3.

Markeer de gebieden die moeten worden gesegmenteerd.

Maak een omtrek met een streek van de kwast en houd deze iets binnen het object. De voxellijnen volgen de omtrek van het object. Het gebied dat is omkaderd, wordt vastgesteld door grijswaarden en het contrast van het beeld.

Smart Brush segmenteert alle verbonden pixels met gelijksoortige grijswaarden in het gedefinieerde gebied.

Door een groter gebied te definiëren, neemt de mogelijke grijswaardeschaal toe.

4.

Als de randen van het gesegmenteerde gebied niet correct worden afgescheiden van het omliggende gebied, kunnen de grenzen met Erase nauwkeuriger worden aangegeven.

Wanneer u gebruik maakt van een muis, kunt u de rechtermuisknop gebruiken om te wissen wanneer Smart Brush actief is.

5.

Gebruik de Scroll-functie om naar de volgende coupe te gaan.

6.

Herhaal de markeerstappen totdat het object in alle relevante coupes is gecreëerd.

U kunt ook 3D-interpolatie gebruiken voor het omkaderen van het gehele objectvolume.

7.

Controleer het object.

8.

Selecteer Done.

Art-Nr.: 60917-26NL

Date of publication: 2017-03-23