SmartBrush

Schermlay-out voor Spine SRS-procedures

Algemene informatie

In Spine SRS-workflows kan SmartBrush worden gebruikt voor het tekenen van objecten, bijv. tumoren. Er worden ook CTV/OAR bijgesneden objecten voorgesteld volgens RTOG-richtlijnen.

Met deze functie kunt u een nauwkeurige objectcorrectie of segmentatie op voxelbasis uitvoeren.

Spine SRS-scherm en lay-out van werkbalkNr.Uitleg

De hoofdweergave bevat axiale, coronale, sagittale en 3D-reconstructies als voorbeeldweergave van het huidige resultaat.

Wisselen tussen axiale, coronale en sagittale weergaven.

Momenteel geselecteerd object.

Alerts: Bevat procesinformatie.

Data: Opent het scherm voor gegevensselectie en de weergaveopties voor de lay-out.

Home: Brengt u naar Content Manager.

Navigatiehulpmiddelen om het interessegebied te definiëren.

Smart Brush-schakelaar voor het selecteren van kwastfuncties.

Omkaderingsfuncties om objecten te markeren.

De drie momenteel actieve GTV/CTV/OAR’s.

Art-Nr.: 60917-26NL

Date of publication: 2017-03-23