SmartBrush

Table of Contents

Slik kommer du i gang

Bakgrunn

SmartBrush har skisseringsverktøy du kan bruke for å gjøre det enklere å visualisere anatomiske strukturer eller tumorer.

Med SmartBrush kan du:

  • interaktivt avgrense mål
  • strømlinjeforme flerplanardefinisjon av 3D-volum
  • utvide konturer med et museklikk eller med et fingertrykk
  • vurdere flere modaliteter samtidig under skissering

Velge data

Før du starter SmartBrush, må du velge pasient og nødvendige data i Patient Selection. Se brukerveiledningen for programvaren Patient Data Manager for mer informasjon.

Deteksjon av uregelmessighet

SmartBrush bruker deteksjon av uregelmessighet hvis det finnes på systemet. Dette betyr at SmartBrush vil fokusere og zoome visningene på den uregelmessigheten som er detektert.

Art. nr. 60919-79NO

Date of issue: 2019-12-05