SmartBrush

Table of Contents

SmartBrush aizvēršana

Pirms programmatūras aizvēršanas pašreizējais uzdevums vienmēr ir jāfinalizē.

Pirms sistēmas izslēgšanas programmatūra vienmēr ir jāaizver. Ja sistēma tiek izslēgta, neaizverot programmatūru pareizi, dati netiek saglabāti automātiski.

Darbība

Pirms aizvēršanas finalizējiet pašreizējo uzdevumu, atlasot vienumu Done.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05