SmartBrush

Table of Contents

Apmācība un dokumentācija

Brainlab apmācība

Pirms sistēmas lietošanas Brainlab iesaka visiem lietotājiem piedalīties apmācības programmā, ko organizē Brainlab pārstāvis, lai garantētu drošu un atbilstošu lietošanu.

Atbildība

Brīdinājums

Sistēmas komponentus un papildu instrumentus drīkst izmantot tikai apmācīts medicīniskais personāls.

Pagarināts laiks operāciju zālē

Brainlab navigācijas sistēmas ir jutīgs tehniskais aprīkojums. Operācijas ilgums, izmantojot navigāciju, var atšķirties atkarībā no operāciju zāles veida, pacienta novietojuma, aprēķinu ilguma un sarežģītības. Lietotājam ir jāizlemj, vai potenciālais pagarinājums ir piemērots attiecīgajam pacientam un ārstēšanai.

Lietotāja rokasgrāmatu lasīšana

Šajā rokasgrāmatā aprakstīta sarežģīta medicīniskā programmatūra vai medicīniskās ierīces, kas jālieto uzmanīgi.

Tādēļ ir svarīgi, lai visi sistēmas, instrumenta vai programmatūras lietotāji:

  • pirms aprīkojuma lietošanas rūpīgi izlasītu šo rokasgrāmatu;
  • vienmēr varētu piekļūt šai rokasgrāmatai.
Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05