SmartBrush

Table of Contents

Apjoma pārskats

Par apjoma pārskatiem

Apjoma pārskatā ir iekļauta informācija par objekta apjomu, Macdonald kritērijiem un atbildes reakcijas novērtēšanas kritērijiem cieto audzēju gadījumā (RECIST). Macdonald kritēriji ir 2D audzēja kritēriji gadolīniju uzlabojošiem T1 svērtiem bojājumiem. Algoritms uzrāda objekta garāko diametru sākotnējos slāņos, reizinot ar garāko perpendikulāro diametru tajā pašā slānī. RECIST ir gadolīniju uzlabojošo T1 svērto bojājumu novērtēšanas kritērijs. Algoritms nodrošina objekta garāko diametru sākotnējos slāņos.

Apjoma informācijas apstrāde

Apjoma pārskats:

  • tiek izveidots objektam un saglabāts kopā ar objektu, ja atlasāt vienumu Report;

  • ir derīgs, kamēr saistītais objekts netiek modificēts;

  • tiek saglabāts kopā ar pacienta datiem, kamēr objekts netiek modificēts;
  • aprēķina objekta apjomu līdz divām zīmēm aiz komata, ja tas ir mazāks par 10 cm3. Lielāks apjoms tiek aprēķināts ar vienu zīmi aiz komata.

Pirms pārskata izveides lietotnē SmartBrush jāpārbauda objekta forma un atrašanās vieta. Pats pārskats sniedz tikai informāciju par apjoma mērījumiem.

No iezīmēta objekta aprēķinātās vērtības ir atkarīgas no attiecīgās attēlu kopas izšķirtspējas, ieskaitot objektu. Ņemiet to vērā, ja izmantojat aprēķinātās vērtības, lai pieņemtu lēmumus par turpmāko ārstēšanu.

Pārskatu pārskatīšana un eksportēšana

Esošos pārskatus var pārskatīt, izmantojot rīku Viewer. Esošos pārskatus var saglabāt/eksportēt, izmantojot rīka Patient Data Manager funkciju Export.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05