SmartBrush

Table of Contents

Multimodālās opcijas

Par multimodālajām opcijām

Ja izmantojat attēlu kopas, kuras līdzreģistrējis rīks Image Fusion, varat attēlot un modificēt objektus visās apvienotajās attēlu kopās.

Multimodāls objekts tiek izveidots automātiski, ja segmentēšanai tiek izmantotas dažādas kopas, taču aplūkotās attēlu kopas ir atkarīgas no izkārtojuma, kādā zīmējums tika veikts.

IzkārtojumsAplūkotās attēlu kopas
Multimodāls izkārtojums (piemēram, Side by Side vai Spine)

Algoritms ņem vērā abas skatos attēlotās attēlu kopas.

Monomodāla skata izkārtojums

Algoritms ņem vērā pirmās divas attēlu kopas, kurās ir uzzīmēts objekts.

Multimodālu attēlu kopu piemērsOpcija

Iezīmēšanai izmantotie dati

Iezīmējiet audzēju MR-T1 kopā.

MR-T1 kopa

Pārslēdziet skatu uz apvienotu MR-T2 kopu un turpiniet iezīmēšanu.

MR-T1 un MR-T2

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05