SmartBrush

Table of Contents

SmartBrush startēšana un aizvēršana

Programmatūras startēšanaLai programmatūru startētu, vispirms atlasiet pacientu un pēc tam atlasiet SmartBrush no nepieciešamās darba plūsmas Patient Data Manager galvenajā ekrānā (piemēram, Cranial > Planning > SmartBrush).

Tipiskās darba plūsmas opcijas

Atkarībā no jūsu procedūras izpildiet darba plūsmas darbības vienai no tālāk norādītajām plūsmām.

  • Vispārīgo procedūru darba plūsma
  • Angio Planning darba plūsma
  • Spine SRS darba plūsma
Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05