SmartBrush

Table of Contents

Punktu mērījumu aprēķināšana

Darbība

1.

Atlasiet punktu, ko vēlaties mērīt.

Tiek parādīta intensitātes vērtība un DICOM koordinātas.

2.

Lai mainītu mērījuma pozīciju, velciet šo punktu.

3.

Lai noņemtu mērījumu, atlasiet šo punktu vēlreiz.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05