SmartBrush

Table of Contents

Slice ReviewSlice Review skatā vispārīgajās darba plūsmās tiek rādīta tālāk uzskaitītā informācija.

  • 3D skats .
  • Galvenais skats, kur 3 x 3 rekonstruētie secīgie slāņi ir redzami aksiālajā, sagitālajā vai koronālajā orientācijā . Galvenā skata orientāciju varat pārslēgt ar bultiņām.
  • Divos mazākos, rekonstruētos papildu skatos tiek rādītas pārējās ACS orientācijas .

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05