SmartBrush

Table of Contents

ACS skatsACS skatā atlasītās attēlu kopas slāņi tiek rādīti aksiālos, koronālos un sagitālos jeb ACS (axial, coronal, sagittal) skatos. Tiek nodrošināta pamata 3D vizualizācija.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05