SmartBrush

Table of Contents

Objektu iezīmēšana, izmantojot funkciju Brush 2D

Funkcija Brush 2D ļauj manuāli iezīmēt interesējošās zonas un ir ieteicama struktūru labošanai. Funkcija Brush 2D neizmanto interpolāciju, tāpēc jums ir pilnīga kontrole pār katru vokseli un varat labot struktūru slāni pa slānim.

Darbība

1.

Centrējiet un pietuviniet ROI, izmantojot funkcijas Zoom, Scroll un Pan.

2.

Izvēlnē Brush 2D atlasiet funkciju Brush.

3.

Iezīmējiet struktūras formu vienā rekonstrukcijā (piemēram, koronārajā skatā).

4.

Iezīmējiet struktūras formu citā rekonstrukcijā (piemēram, sagitālajā skatā).

5.

Izmantojiet funkciju Scroll, lai pārietu no viena slāņa uz nākamo.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05