SmartBrush

Table of Contents

Smart Brush opcijas

Opcijas


  • Segmentē pikseļus ar līdzīgām pelēktoņu vērtībām definētajā zonā.
  • Izmanto 3D interpolāciju.


Vieda 3D zonas noņemšana ap lietotāja ievadi.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05