SmartBrush

Table of Contents

Objektu rekvizītu modificēšana

Darbība

1.

Atlasiet bultiņu, lai atvērtu izvēlni Objects.

2.

Sarakstā atlasiet attiecīgo objektu.

3.

Rediģējiet rekvizītus pēc nepieciešamības.

Var rediģēt tālāk norādītos rekvizītus.

  • Name: ievadiet sava objekta nosaukumu.
  • Type: nolaižamajā izvēlnē izvēlieties objekta tipu.
  • Role: nolaižamajā izvēlnē izvēlieties lomas atribūtu.
  • Comment: pievienojiet nepieciešamos komentārus.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05