SmartBrush

Table of Contents

2D DSA attēlu dzēšana

Varat 2D DSA skatos izmantot rīku Erase, lai noņemt segmentētā objekta daļas.

Darbība

1.

Kad ir atlasīts vienums Brush, atlasiet opciju Erase vai noklikšķiniet ar peles labo pogu.

2.

2D DSA skatā atzīmējiet zonu, kas tiks dzēsta.

Vokseļi zem iezīmētās zonas tiek noņemti no 3D segmentācijas.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05