SmartBrush

Table of Contents

Klīnisko mērķa apjomu iezīmēšana Spine Planning procedūrās

Klīnisko mērķa objektu ģenerēšanas vadlīnijas

Klīnisko mērķa objektu automātiska ģenerēšana notiek saskaņā ar Brett W. Cox et al., 2012.

  1. Cox BW, Spratt DE, Lovelock M, et al. International Spine Radiosurgery Consortium consensus guidelines for target volume definition in spinal stereotactic radiosurgery. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012; 83:e597-605.

Lietotne SmartBrush ģenerē apgrieztu OAR, kas tiek aprēķināts, pamatojoties uz klīniskā mērķa stāvokli (t. i., apgrieztais OAR aptver mugurkaula garumu, kur CTV atrodas ±5 mm no augšas/apakšas). Tas ir redzams gan 2D, gan 3D skatos.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05