SmartBrush

Table of Contents

Brush 2D opcijas

Opcijas


Pikseli pa pikselim konturē interesējošo zonu.

Ļauj koriģēt struktūras bez interpolācijas.Noņem tikai atzīmētos pikseļus no objekta bez interpolācijas.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05