SmartBrush

Table of Contents

Objektu izveide rekonstruētajos skatos

Objektu izveide rekonstruētajos skatos (t. i., tādos, kas satur attēlus, kuri bijuši rekonstruēti no sākotnējiem attēlu slāņiem) atšķiras no objektu izveides sākotnējos slāņos. Tā kā rekonstruētajos skatos tiek izmantoti interpolēti attēli, var netikt parādīta visa paredzētā informācija (piemēram, robežas var būt neskaidras).

Izmantojot lietotni Smart Brush un Brush 3D ar diviem slāņiem, kas neatrodas blakus, taču atrodas vienā orientācijā, atstarpe starp slāņiem tiek interpolēta, lai izveidotu 3D objektu.

Atlasītie objekti tiek parādīti, izmantojot orientāciju, kas tika izmantota objekta izveides laikā. Attēlu kopas līdzinājuma maiņa pēc izveides neietekmē objekta un attiecīgā attēla izskatu, kad objekts tiek atlasīts vai izmantots iezīmēšanai.

Uzmanību
Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05