SmartBrush

Table of Contents

Käytön aloittaminen

Taustatietoja

SmartBrush tarjoaa erilaisia ääriviivojen piirtotyökaluja, joiden avulla voi helpommin visualisoida anatomisia rakenteita ja tuumoreita.

SmartBrush tarjoaa seuraavia ominaisuuksia:

  • kohteiden vuorovaikutteinen rajaaminen
  • monitasoisten ja virtaviivaistettujen alueiden määrittely
  • ääriviivojen laajentaminen hiiren napsautuksella tai kosketuksella
  • useiden modaliteettien huomioon ottaminen ääriviivoja piirrettäessä

Tietojen valitseminen

Valitse ennen SmartBrushin käynnistämistä haluamasi potilas ja vaaditut tiedot kohdassa Patient Selection. Lisätietoja on Patient Data Manager -ohjelmiston käyttöohjeissa.

Poikkeaman havaitseminen

SmartBrush käyttää poikkeaman havaitsemista, jos se on käytössä järjestelmässä, kun SmartBrush käynnistetään. Se tarkoittaa, että yleisessä työnkulussa SmartBrush tarkentaa ja zoomaa näkymän havaittuun poikkeamaan.

Art. nro: 60917-66FI

Date of publication: 2018-09-20