SmartBrush

The guide you requested is not currently available in your chosen language. English is selected by default.

Table of Contents

Sådan opridses objekter med Smart BrushDa Smart Brush genkender kontrastforskelle, kan du opridse objekter mere effektivt ved at starte ved læsionscenteret og flytte Brush mod kanten.

Trin

1.

Centrér og zoom ind på interesseområdet ved hjælp af funktionerne Zoom, Scroll og Pan.

2.

Vælg Brush fra menuen Smart Brush.

3.

Oprids strukturens form i en rekonstruktion (f.eks. den koronale visning).

Opridsningen følger objektets konturer.

Området, som fremhæves, er bestemt af gråtoneværdierne og billedkontrasten.

4.

Oprids strukturens form i en anden rekonstruktion (f.eks. den sagittale visning).

5.

Interpolation anvendes til at oprette et 3D-objekt automatisk.

Softwaren segmenterer alle forbundne pixel med samme gråtoneværdi i det definerede område. Hvis du opridser et større område, øges den potentielle gråværdiskala.

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27