SmartBrush

Table of Contents

Objekter med afbrudte volumener

Sørg for, at alle oprettede objekter er sammenhængende objekter, ellers bliver de behandlet som et afbrudt volumen.

Et objekt behandles som et afbrudt volumen, hvis det totale objektvolumen minus volumenet af den største komponent er større end 0,1 cm³.

Hvis du afslutter softwaren efter oprettelse eller redigering af objekter med afbrudte volumener, vises en dialog.

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27