SmartBrush

Table of Contents

Sådan opridses objekter med Brush 3D

Følg disse trin for at opridse et objekt med Brush 3D.

Trin

1.

Centrér og zoom ind på interesseområdet ved hjælp af funktionerne Zoom, Scroll og Pan.

2.

Vælg Brush fra menuen Brush 3D.

3.

Oprids strukturens form i en rekonstruktion (f.eks. den koronale visning).

4.

Oprids strukturens form i en anden rekonstruktion (f.eks. den sagittale visning).

5.

Interpolation anvendes til at oprette et 3D-objekt automatisk.

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27