SmartBrush

Table of Contents

Brug af systemet

Tilsigtet brug

SmartBrush Element har et nemt interface med værktøjer og visninger til opridsning af anatomiske strukturer i patientbilleddata. Output gemmes som 3D DICOM-segmenteringsobjekt og kan anvendes til yderligere behandling.

Indikationer for anvendelse

Elements SmartBrush kan anvendes i alle kliniske arbejdsgange, der kræver opridsning af anatomiske strukturer i patientbilleddata. Selve enheden har ingen specifikke kliniske indikationer.

Tiltænkt patientpopulation

Der er ingen demografiske, regionale eller kulturelle begrænsninger for patienter.

Tiltænkt kropsdel eller vævstype, som softwaren kan anvendes på eller interagere med

Da enheden kun er software og tillader behandling og visualisering af data til medicinske procedurer, interagerer den ikke med nogen kropsdele eller noget væv.

Opridsningen, gennemgangen og forfinelsen af anatomiske strukturer er ikke begrænset til nogen kropsdel, ​​dvs. at billedsæt af enhver kropsdel ​​kan importeres og anvendes på førnævnte måde.

Til Spine SRS-behandling er der yderligere funktionalitet for at lette arbejdsgangen med behandlingsplanlægning yderligere.

Tilsigtet brugerprofil

Programmet er beregnet til at blive anvendt af læger og deres assistenter inden for områderne neurokirurgi/-radiologi, hvirvelsøjle og traume samt planlægning af strålebehandling.

Tilsigtet brugsmiljø

Elements SmartBrush skal anvendes i:

  • Kontormiljøer på hospitaler eller ethvert andet sted med adgang til en computer
  • Lokaler, som er egnede til kirurgiske indgreb

Et mere specifikt tiltænkt brugsmiljø, f.eks. en specifik planlægningsstation eller navigationsplatform, kan være til stede, når enheden bruges i kombination med andre enheder. Det tilsigtede brugsmiljø er derefter angivet i den tekniske fil til det tilsvarende system.

Gennemgang af plausibilitet

Advarsel
Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27