SmartBrush

Table of Contents

Sådan ændres objektegenskaber

Trin

1.

Åbn menuen Objects ved at vælge pilen.

2.

Vælg det relevante objekt fra de viste Objects.

3.

Rediger egenskaberne efter behov.

Følgende egenskaber kan redigeres:

  • Name: Indtast objektnavnet
  • Type: Vælg en objekttype fra rullemenuen
  • Role: Vælg en rolleattribut fra rullemenuen
  • Comment: Tilføj relevante kommentarer

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27