SmartBrush

Table of Contents

SmartBrush-arbejdsgang for generelle procedurer

Trin

1.

Vælg et billedsæt.

2.

Opret objekt ved at opridse strukturen ved hjælp af:

  • Halvautomatisk segmentering via Smart Brush
  • Manuel segmentering via Brush 2D eller Brush 3D

3.

Gør objektet færdigt.

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27