SmartBrush

Table of Contents

Objektopløsning og skiveantal

Hvis objektets opløsning svarer til billedsættets opløsning, vises de originale billedskiver. I dette tilfælde vises skiveantallet i den visning, der viser den originale billedretning (f.eks. til en aksial scanning vises skiveantallet i den aksiale visning).

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27