SmartBrush

Table of Contents

Eksport

Sådan eksporteres

For oplysninger om, hvordan der eksporteres fra systemet, se Patient Data Manager Softwarebrugervejledning.

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27