SmartBrush

Table of Contents

Как се очертават обекти с помощта на Smart BrushТъй като Smart Brush разпознава разлики в контраста, можете да очертавате обекти по-ефективно, като започнете от центъра на лезията и движите четката Brush в посока към границата.

Стъпка

1.

Центрирайте и мащабирайте към зоната на интерес, като използвате функциите Zoom, Scroll и Pan.

2.

Изберете Brush от менюто Smart Brush.

3.

Очертайте формата на структурата в една реконструкция (например в коронален изглед).

Очертаването следва контурите на обекта.

Зоната, която е очертана, се определя от сивите стойности и контраста на образа.

4.

Очертайте формата на структурата в друга реконструкция (например в сагитален изглед).

5.

За автоматично създаване на 3D обект се използва интерполация .

Софтуерът сегментира всички свързани пикселите с подобни сиви стойности в рамките на определената област. Ако очертаете по-голяма област, потенциалният мащаб на сиви стойности се увеличава.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25