SmartBrush

Table of Contents

Как се очертават обекти със Smart Brush в работен поток Spine SRSСтъпка

1.

Изберете прешлена и осветете областта, която ще се сегментира.

2.

Центрирайте и мащабирайте към зоната на интерес, като използвате функциите Zoom, Scroll и Pan.

3.

Изберете Brush от менюто Smart Brush.

4.

Осветете областта, която трябва да се сегментира.

Веднага щом започнете да очертавате даден обект, се генерират съответните CTV и OAR. CTV и OAR се актуализират автоматично.

5.

Превъртете до следващия срез или продължете да очертавате в перпендикулярна реконструкция.

6.

Повторете стъпките, докато обектът бъде създаден във всички уместни срезове.

7.

Потвърдете начертаните и автоматично генерирани обекти , като ги изберете в лентата с инструменти и ги прегледате.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25