SmartBrush

Table of Contents

Side by Side изгледОписание

Превключете, за да сменяте аксиалния, короналния или сагиталния изглед

Първият набор от образи в ACS конфигурация

Вторият набор от образи в ACS конфигурация

Изберете Data, за да изберете и прегледате различни набори от образи.

Използвайте Pan, Zoom и Scroll по съответния начин, за да прегледате набора от образи.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25