SmartBrush

Table of Contents

Мултимодални опции

За мултимодалните опции

Ако използвате набори от срезове, съвместно регистрирани от Image Fusion, можете да покажете и модифицирате обекти във всички слети набори от срезове.

Мултимодален обект се създава автоматично, когато се използват различни набори за сегментиране.

Ако чертането на мултимодален обект се извършва в мултимодално оформление (например в изгледи Side by Side или Spinal):

  • Двата набори от образи, показвани в изгледите, се вземат под внимание от алгоритъма.
Ако мултимодалното чертане се извършва в оформление на мономодален изглед:

  • Първите два набора от образи, в които обектът се чертае, се вземат под внимание от алгоритъма.
  • С трети набор от образи, мултимодалният алгоритъм също така взема под внимание информацията за сивите стойности от до три набора от образи, за да се начертае обектът.

Пример, съдържащ мултимодални набори от образиОпция

Информационни данни, използвани за очертаване

Очертайте тумора в набора MR-T1

Набор MR-T1

Превключете изгледа към слят набор MR-T2 и продължете с очертаването

MR-T1 и MR-T2

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25