SmartBrush

Table of Contents

Правна информация

Авторско право

Това ръководство съдържа собствена информация, защитена с авторско право. Нито една част от това ръководство не може да бъде възпроизвеждана или превеждана без изричното писмено съгласие на Brainlab.

Търговски марки на Brainlab

  • Brainlab® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
  • SmartBrush® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
  • iHelp® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.

Търговски марки, които не са на Brainlab

Microsoft® и Windows® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и други държави.

Информация за патент

Този продукт може да е обхванат от един или повече патенти или изчакващи решение заявки за регистрация. Подробна информация ще намерите на: www.brainlab.com/patent.

Интегриран софтуер на трети лица

SmartBrush е собствен софтуер. Софтуерът SmartBrush е защитен с авторско право. В допълнение към софтуера SmartBrush, други софтуерни приложения може също да са инсталирани на работната станция SmartBrush, които са лицензирани под GNU General Public License (GNU GPL; Общ публичен лиценз на ГНУ). Собственият софтуер и безплатният софтуер се използват в съответствие с клаузата за „гранично обединяване“, дефинирана от GNU GPL. Пълните условия на GNU General Public License могат да бъдат намерени тук: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.

Този софтуер се базирана на част от iTextSharp от Бруно Ловаги и Пауло Соарес.

Този софтуер е базиран отчасти на работата по-долу. Пълният лиценз и бележката за авторски права може да намерите на връзките по-долу:

СЕ етикет  • CE етикетът указва, че продуктът на Brainlab е в съответствие с основните изисквания на Директива 93/42/ЕИО на Съвета на Европа, Директивата относно медицинските изделия („ДМИ“).
  • Brainlab Elements SmartBrush 2.6 е продукт от клас IIb съгласно правилата, установени от ДМИ.

Продажби в САЩ

Федералното законодателство на САЩ налага ограничения при продажбата на това изделие, като то може да бъде продавано само от лекар или по назначение от лекар.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25