SmartBrush

Table of Contents

Как се очертават обекти с помощта на Brush 3D

Следвайте тези стъпки, за да очертаете обект с Brush 3D.

Стъпка

1.

Центрирайте и мащабирайте към зоната на интерес, като използвате функциите Zoom, Scroll и Pan.

2.

Изберете Brush от менюто Brush 3D.

3.

Очертайте формата на структурата в една реконструкция (например в коронален изглед).

4.

Очертайте формата на структурата в друга реконструкция (например в сагитален изглед).

5.

За автоматично създаване на 3D обект се използва интерполация.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25