SmartBrush

Table of Contents

Работен поток на SmartBrush за Spine SRS процедури

В рамките на работния поток Spine SRS SmartBrush автоматично генерира клиничен мишенен обем (clinical target volume; CTV) и рисков орган (Organ-at-Risk, OAR) на базата на ръчно начертан обект на същински туморен обем (Gross Tumor Volume, GTV). Този мишенен обем може да се използва за по-нататъшни стъпки за планиране.

Стъпка

1.

Изберете набор от образи.

2.

Изберете позицията на интерес.

3.

Създайте GTV обект, като очертаете структурата, с помощта на:

  • Smart Brush за полуавтоматично сегментиране
  • Brush 2D или Brush 3D за ръчно сегментиране

4.

Прегледайте автоматично генерираните CTV и OAR.

5.

Финализирайте обекта.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25