SmartBrush

Table of Contents

Правила за клинично мишенно генериране

Автоматично генериране на клинични мишенни обекти

Автоматичното генериране на клиничен мишенен обект следва тези правила:

Когато GTVвключва унилатерален педикул,тогавапедикулът и ипсилатералният напречен израстък/пластинкасе включват в CTV.
включва спинозния израстък,целият спинозен израстък и билатералните пластинки
включва тялото на прешлена и билатерален педикул/напречни израстъци,цялото тяло на прешлена, билатералните педикули, напречният израстък/пластинки и спинозният израстък
включва тялото на прешлена и един унилатерален педикул,цялото тяло на прешлена, педикулът и ипсилатералният напречен израстък/пластинки
Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25