SmartBrush

Table of Contents

Функции за преглед на образа

Опции за преглед

Използвайте различните функции за преглед на образа, които са налични в лентата с инструменти, за да променяте изгледите по време на преглед и/или модификация на обекта.

Бутон

Функция

ОписаниеПремества срез в рамките на изгледа

  • Плъзнете среза в желаното местоположение.


Превърта през всички срезове в рамките на изгледа

  • Плъзнете нагоре/наляво или надолу/надясно, за да видите всички срезове.
  • Използвайте колелцето на мишката.


Увеличаване или намаляване на мащаба

  • Плъзнете нагоре/наляво (намаляване на мащаба) или надолу/надясно (увеличаване на мащаба).
  • Когато използвате сензорен екран, натиснете с два пръста върху образа и прищипете навътре (намаляване на мащаба) или навън (увеличаване на мащаба).


Регулира яркостта и контраста на среза

  • Плъзнете надолу/нагоре, за да увеличите/намалите яркостта.
  • Плъзнете надясно/наляво, за да увеличите/намалите нивото на контраст.

Центриране на обекти

Можете да центрирате обекта, с който работите в момента, в средата на всички изгледи, като щракнете върху името на обекта в лентата с инструменти.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25